Trước khi một chương trình sự kiện được diễn ra, các doanh nghiệp , tổ chức thường quyết định sử dụng các hình thức truyền thông khác nhau nhằm thu hút khán giả tham dự sự kiện hoặc truyền đến khán giả thông điệp của công ty, thương hiệu. Nhưng trên thực tế, chúng ta không thể đảm bảo rằng những thông tin đưa đến công chúng sẽ được chú ý hay sẽ bị phản ứng lại. Chính vì thế, ta phải cân nhắc kĩ những thuận lợi của mỗi loại phương tiện truyền thông đại chúng trước khi đầu tư thời gian, trí tuệ, công sức vào đó.

Khi lựa chọn phương tiện truyền thông đại chúng trong việc đưa ra thông điệp của mình, chúng ta cần phải chú ý giải quyết các vấn đề:

  1. Đối tượng thông tin nào mà chúng ta muốn hướng tới khả năng lĩnh hội trong mỗi loại hình thông tin đại chúng?
  2. Thời điểm thích hợp bạn tiếp cận với đối tượng? Thông điệp đưa ra sẽ được phản hồi vào lúc nào?
  3. Nguồn ngân sách mà chúng ta có thể bỏ ra khi sử dụng các phương tiện truyền thông đó và sẽ phải chi trả bao nhiêu?
  4. So sánh lợi thế của từng loại để chọn loại phù hợp nhất, chúng ta phải xem xét:
  • Loại phương tiện nào sẽ giúp ta tiếp cận nhanh chóng với đối tượng mà chi phí lại thấp?
  • Loại phương tiện nào đáng tin cậy nhất và chi phí của nó là bao nhiêu?
  • Loại phương tiện nào ta có thể tin tưởng khi đưa ra thông điệp của mình trong quảng thời gian nhất định và mang lại hiệu quả cao?
  • Nên sử dụng một hay là nhiều loại phương tiên truyền thông? Và đó là phương tiện nào?

Để sử dụng các loại phương tiện đã chọn đã hiệu quả thì cần phải tìm hiểu đầy đủ về cơ chế hoạt động và công nghệ của mỗi loại để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất.

Đồng thời, để đưa ra thông điệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta phải đặc biệt chú ý những đặc điểm riêng của từng loại cũng như là những thuận lợi, khó khăn của chúng. Từ đó để có những quyết định, hành động phù hợp, góp phần mang lại tính hiệu quả cao của chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông điệp mà bạn muốn gửi gắm đến công chúng qua các phương tiện truyền thông cần phải có những hình thức sinh động. Chẳng hạn như trong một quảng cáo in ấn, người truyền thông phải quyết định về tiêu đề, lời lẽ, minh họa và màu sắc. Để thu hút sự chú ý, thông điêp phải mang tính mới lạ, tương phản, hình ảnh  và tiêu đề lôi cuốn, kích cỡ và vị trí đặc biệt,.. Còn nếu là thông điệp qua radio thì quan trọng là từ ngữ và chất lượng đọc. Thông điệp không phải là một cấu trúc truyền thông cố định mà ngược lại, đó là cấu trúc biến đổi trong một mức độ nào đó. Sự thay đổi này có thể khác với ý tưởng thiết kế thông điệp ban đầu của người phát tin, còn người tiếp nhận thông điệp tới mức nào thì còn tùy thuộc vào nhận thức của mỗi người. Chính vì thế, thông điệp cần phải có sự biến đổi so với thiết kế.

Xem thêm: cho thuê cổng hơi rối hơi