Dù lệch tâm vàng

Dù lệch tâm vàng màu sắc nổi bật mùa hè thích hợp đẻ ở hồ bơi với nước trong xanh tạo sự  nổi bật cho hồ bơi của bạn.