Dù tròn xanh hội nghị

nhà bạt tròn xanh dương dùng trong các buổi hội nghị có quy mô nhỏ, vừa…