Nhà bạt tròn xanh khánh thành

Nhà bạt tròn xanh sử dụng trong lễ khánh thành nơi có diện tích vừa và nhỏ, không chỉ tạo sự mới mẽ mà còn tạo nét chuyên nghiệp cho buổi lễ khánh thành của bạn.