Hồ bơi MS38

Hồ bơi xanh dương với chất liệu dày dặn, kích thích trí tưởng tượng của trẻ.