Hồ bơi MS39

Hồ bơi 3 tầng kèm bóng nhựa cho bé thỏa thích vui chơi.