Hồ bơi MS43

Hồ bơi với màu sắc đa dạng, nổi bật hình hoa thích hợp với bé gái và gia đình