Nhà hơi MS04

Nhà hơi dạng nhỏ dành cho trẻ em vui chơi tại phòng ngủ, sân vườn, sân nhà