Nhà hơi MS08

Nhà hơi đường hầm với nhiều bóng nhựa tạo sự bí ẩn thu hút trẻ em.