Bóng bay MS06

Bóng bay khai trương, khánh thành, động thổ…