Khinh khí cầu MS05

Khinh khí cầu dùng trong lễ khai giảng, bế giảng…