Khinh khí cầu MS09

Khinh khí cầu xanh dành cho lễ khởi công