Khinh khí cầu MS10

Khinh khí cầu khai trương, động thổ có kèm banner