Khinh khí cầu MS11

Khinh khí cầu khai trương, động thổ, khánh thành…