Máy bơm phao điện màu đỏ

Máy bơm phao điện dành cho hồ bơi, nhà hơi giúp bơm hồ bơi, phao, nhà hơi… nhanh chóng.