Gian hàng MS07

Gian hàng đơn giản tại hội chợ nông nghiệp.