Gian hàng MS12

Gian hàng đơn giản trong nhà dành cho các buổi triễn lãm, hội chợ… có mái che.