Rối hơi MS06

Rối hơi chú hề phù hợp với đối tượng trẻ em, tạo sự chú ý, thích thú, vui mắt…
– Gian hàng của bạn sẽ được rang trí đẹp mắt hơn với nhiều mẫu mã, kiểu dáng kích thước rối hơi của chúng tôi.