Rối hơi MS07

Rối hơi chú hề đỏ phù hợp với màu sắc chủ đạo đỏ của hầu hết công ty hiện nay.