Rối hơi MS09

Rối hơi thần tài mang ý nghĩa may mắn, phát tài
Rối hơi phù hợp trong các buổi khai trương, khánh thành… cầu chúc sự ăn nên làm ra.