Rối hơi MS20

Rối hơi ông già Noel dành cho lễ Giáng Sinh