Rối hơi MS24

Rối hơi tại các cửa hàng sữa, bánh kẹo, tạp hóa…