Rối hơi MS01

rối hơi 1 chân, rối hơi 2 chân, rối hơi 2 tay
– rối hơi sử dụng tạo sự thu hút tại các ngân hàng MB bank, Techcombank, VietcomBank…với màu sắc rối hơi phù hợp với màu chủ đạo của ngân hàng, có kèm Logo