Rối hơi MS03

– sản xuất và cho thuê rối hơi 1 tay, rối hơi 2 tay, rối hơi hoạt hình, rối hơi noel, đặt rối hơi theo yêu cầu
– rối hơi màu sắc đa dạng, chuẩn, đẹp