Rối hơi MS05

rối hơi 1 chân, rối hơi 2 chân, rối hơi 2 tay, rối hơi hoạt động ngoài trời
– rối hơi đảmbảo phù hợp với khí hậu toàn quốc, giữ hơi lâu
– thiết bị bơm rối hơi được chúng tôi trang bị đầy đủ