Ngân sách trong tổ chức sự kiện

Ngân sách trong tổ chức sự kiện

Ngân sách là một yếu tố không thể thiếu trong mọi chính sách, chiến lược của công ty nói chung, hoạt động tổ chức sự kiện nói riêng. Việc xác định ngân sách là một quyết định khó khăn, nó chi phối lớn đến sự thành công hay thất bại của một chương trình sự kiện. Việc xác định ngân…

Xem tiếp