Phương tiện truyền thông đại chúng.

Phương tiện truyền thông đại chúng.

Trước khi một chương trình sự kiện được diễn ra, các doanh nghiệp , tổ chức thường quyết định sử dụng các hình thức truyền thông khác nhau nhằm thu hút khán giả tham dự sự kiện hoặc truyền đến khán giả thông điệp của công ty, thương hiệu. Nhưng trên thực tế, chúng ta không thể đảm bảo rằng…

Xem tiếp