Êkip tổ chức sự kiện- (Phần 2)

Lập trình ánh sáng

Người lập trình ánh sáng sẽ làm việc trong mọi buổi tổng duyệt và set up cho sự kiện. Họ có những trang thiết bị từ bàn điều khiển. Họ cũng phải chịu trách nhiệm set up và vận hành hệ thống từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chương trình.

Soud operator- Lập trình âm thanh

Giong lập trình ánh sáng, người lập trình âm thanh làm việc âm thanh làm việc tại khu vực bàn điều khiển trong sự kiện. Họ còn có thể phụ trách điều khiển cả hệ thống trình chiếu (nếu có). Trách nhiệm của họ là kiểm tra các thiết bị trước buổi diễn, set up và quản lý chúng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình. Với hệ thống thiết bị phức tạp, họ luôn luôn phải có mặt trong buổi tổng duyệt để quen thuộc với kịch bản chương trình và đảm bảo những hiệu ứng âm thanh, âm thanh được trình diễn hiệu quả.

Production Manager- Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất có trách nhiệm điều phối nhân viên sản xuất các hạng mục phục vụ cho sự kiện và giám sát tất cả công việc liên quan để đảm bảo quá trình làm việc an toàn và đúng tiến độ. Họ cũng là người chịu trách nhiệm cho quản trị rủi ro trong sự kiện. Họ làm việc với giám đốc và bộ phận thiết kế để đảm bảo ngân sách thực hiện, tiến độ cung cấp các hạng mục cho chương trình. Quản lý sản xuất kiểm soát ngân sách và tiến độ làm việc, giám sát toàn bộ công việc từ thời gian bắt đầu chuẩn bị cho đến tận khi buổi tổng duyệt kỹ thuật của sự kiện kết thúc.

Stage Manager (SM)-Quản lý sân khẩu

Quản lý khân khấu có trách nhiệm quản lý bao quát toàn bộ sân khấu và điều hành nhân sự thuộc khu vực này. Đồng thời, vai trò của họ cũng vô cùng linh hoạt: điều khiển các buổi thử giọng, tổng duyệt kỹ thuật và tổng duyệt chương trình cùng với Đạo diễn và Quản lý sản xuất. Người quản lý sân khấu nắm bắt và trao đổi thông tin giwuax các bộ phận, đảm bảo quá trình vận chuyển, sử dụng, bảo quản các đạo cụ, phục trang,.. ytong chương trình an toàn, đúng thời gian quy định.

Set Designer- Thiết kế khân khấu

Thiết kế sân khấu làm việc cùng với quản lý sản xuất về ngân sách cũng như các yêu cầu an toàn để từ đó thiết kế hình ảnh, chi tiết kỹ thuật của các đạo cụ, bối cảnh và nội thất trên sân khấu. Họ tạo ra các mô hình thu nhỏ, cung cấp các hình ảnh trên bản vẽ trở thành thực tế. Họ cũng là bộ phận kiểm soát chất lượng của quá trình sản xuất.

Marketing/ Publicity Manager- Quản lý Marketing/ Quảng bá sự kiện

Họ phụ trách công việc quảng bá và nâng cao hình ảnh của đơn vị tổ chức sự kiện. Họ sản xuất các tờ rơi, poster, các ấn phẩm quảng cáo và thực hiện phân phát chúng. Họ cũng làm việc với các cơ quan báo chí và quản ;ý hình ảnh trong các hoạt động quay phim, chụp hình tư liệu cho chương trình, đồng thời họ tham gia quá trình kêu gọi các khoản tài trợ để gia tăng lợi nhuận của sự kiện.

Công ty TCSK Kết Nối Việt chuyên cho thuê cổng hơi rối hơi khinh khí cầu, cho thuê nhà bạt không gian, cho thuê múa lân sư  rồng,..