Rối hơi MS04

rối hơi một chân, rối hơi 2 chân, rối hơi trưng bày, rối hơi chào mừng tại các trung tâm siêu thị, triễn lãm, các trung tâm quảng cáo…
– rối hơi màu sắc đa dạng, nổi bật, phù hợp với sự kiện, đẹp hơn nếu trang trí cùng cổng hơi, khinh khí cầu